Home

Welkom op de site van PV De Zwaluw Rosmalen, hieronder treft u een stukje historie aan vanaf de oprichting van onze vereniging. We wensen u veel leesplezier.

PV De Zwaluw is opgericht in februari 1916, in deze maand werd de oprichtingsvergadering gehouden. De vereniging telde toen 9 man, met als voorzitter H. van Drunen, N. Verbiesen als penningmeester en secretaris Harry Lambermont. Hij was geen lid, maar had wel belangstelling voor de duivensport. Op 9 april werd C. van Herpen als voorzitter gekozen en een week nadien werd er al vergaderd. Het schijnt dat we toen meer tijd hadden voor het verenigingsleven als nu het geval is. Op 9 juli bedankte voorzitter C. van Herpen en werd opgevolgd door Verhagen. Ook hij maakte het oprichtingsjaar 1916 niet vol als voorzitter en zo werd de 4de voorzitter van dat jaar aangesteld, de heer Marechal.

Van de Directeur van de Rijkspostduivendienst te Den Haag werd vergunning verkregen voor wedvluchten vanuit Ravenstein, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Deventer, Zwolle, Leeuwarden, Groningen en RoodeSchool. De laatste vlucht hebben we jaren geleden nog opgenomen in ons vluchtprogramma ter voorbereiding op Parkestone.

In die tijd werden er, omdat de verenigingskas dit niet toeliet, geen geldprijzen maar diploma’s uitgereikt aan de overwinnaars van de diverse vluchten. Voor het wegbrengen van de gummiringen ging men op de fiets of te voet naar het clublokaal. We hadden toen immers nog geen duivenklok, maar er stond een wekker in het clublokaal. In een latere periode zijn daar diverse anekdotes uit voort gekomen, zoals broekspijpen tussen de kettingkast waardoor men viel en de gummiring kwijt was. Er zijn zelfs liefhebbers geweest die de gummiring in hun mond stopte en na een flinke inspanning de gummiring per ongeluk doorslikte.

In het jaar 1922, met als voorzitter Marechal, werd de eerste tentoonstelling gehouden. Deze was waarschijnlijk zeer goed verlopen, want 3 weken nadien werd een feestavond georganiseerd om het succes te vieren.

Uit de notulen van 1923 kan men opmaken dat de bevolking per hok gemiddeld uit 8 duiven bestond, anno 2016 worden er jaarlijks ongeveer 2.700 ringen besteld, ongeveer 50 duiven per lid. We kunnen hier dus wel stellen dat de duivensport in de loop der jaren is veranderd.

Jos van de Pas, vroeger de kilometervreter, bracht de manden weg naar de spoorwegen in Den Bosch. Dat gebeurde met een handwagen of met de bakfiets. In die tijd deed iedereen wel iets voor de vereniging, iedereen hielp mee. Die tijd is anno 2017 ook veranderd, een vereniging drijft heden ten dage op een kleine groep vrijwilligers.

In maart van 1933 is PV De Zwaluw toegetreden tot de Bossche Concours Combinatie (B.C.C.), inschrijfgeld ƒ 30,00. Maar wij hadden maar ƒ 5,42 in kas. Dat was dus een groot probleem, maar gelukkig wilde Hanneke Voets ons geld lenen, anders was het ons nooit gelukt. Het huwelijk met de B.C.C. was slechts van korte duur, alle vroege prijzen vielen namelijk in Rosmalen en de Bosschenaren eisten een uittreden van PV De Zwaluw.

In het jaar 1940 werden alle vluchten stopgezet, er mocht geen enkele duif meer los vliegen. Er moesten 8 van onze leden in militaire dienst. Op last van de Duitse bezetters moesten alle bonden worden opgeheven. Tot 1945 leek de duivensport in Rosmalen ogenschijnlijk uitgestorven te zijn. Onze vereniging is tijdens de bezetting door onze bestuursleden in stand gehouden. Dankzij het toenmalige bestuur kon deze na de bevrijding weer uitgroeien tot een gezonde vereniging. Op 2 april 1945 werd de eerste vergadering gehouden en wel met 37 leden. Er werd besloten om aan te sluiten bij de Kring Midden-Brabant. En in 1946 werd ook weer in de B.C.C. gevlogen. Het toenmalige bestuur bestond uit Frans van Uden als voorzitter en secretaris. Penningmeester Ties van der Pas en overige bestuursleden M. van de Ven, Gret Timmers, Toon van Liempt, Louis van Herpen en Driek Hoedemakers.

Het leden aantal groeide aanzienlijk, in 1947 melden zich 17 nieuwe leden aan. Iets waar we heden ten dage jaloers op zijn. In 1948 werden 16.665 duiven ingemand voor de verschillende vluchten. In 1952 stopte Frans van Uden als voorzitter en werd opgevolgd door Toon Heijmans. In 1956 werd het 40-jarig jubileum gevierd, tevens werd de Fondclub van de B.C.C. opgericht, anno 2017 bestaat deze nog steeds.

Voor Gret Pennings was 1957 een zeer speciaal jaar, hij won de auto op St. Vincent. In 1959 won Louis van Herpen de 1e prijs op Nationaal Parkestone en 1e Nationaal Dax. In 1960 werd de Zesdaagse geboren en wist Toon Teulings de 1e prijs te bepalen op Nationaal St. Vincent.
Ook Winny van Ooijen wist zich in het rijtje met Nationale overwinnaars te scharen, hij deed dit op Dax in het jaar 2006.

In 1963 werd Driek Hoedemakers de voorzitter van PV De Zwaluw, hij volgde Toon Heijmans op. In 1976 telde onze vereniging 160 leden en vierde het 60-jarig bestaan. Ook werd onze vereniging in dat jaar onder gebracht bij de Afdeling Oost-Brabant.
Driek Hoedemakers stopte in 1977 als voorzitter en werd opgevolgd door Frans Heijmans. Nog steeds actief lid van onze vereniging en één van de beste liefhebbers van de laatste 10-tallen jaren. Jo Spierings werd secretaris / penningmeester. De mede bestuurders waren Ties van de Pas, Jos van Uden, Frans van Pinxteren, Frans van Galen en Piet van Creij. In 1980 stopte Piet Creij en Ties van der Pas, zij werden destijds opgevolgd door Henk van Hoof Jr. en Jan Verbiesen. Aan Ties van der Pas verloren we toen een goed bestuurder, maar hij moest helaas stoppen vanwege zijn gezondheid. Tijdens zijn afscheidsreceptie kreeg hij een Koninklijke onderscheiding en werk benoemd tot ere-lid van de Afdeling Oost-Brabant.

Op 18 augustus 1977 schreef PV De Zwaluw een brief naar de Gemeente dat we te weinig ruimte hadden bij café ’t Gildehuis. Wij konden toen naar kleuterspeelzaal “Ut Rommelpotje”, achteraf gezien is dit gelukkig niet doorgegaan. Het bestuur heeft toen de stoute schoenen aangetrokken en grond aangevraagd om zelf een clublokaal te bouwen. Hier was toen overigens niet iedereen voorstander van, bijna was de vereniging in 2’en gesplitst. Op 8 juli 1980 was het dan zover, we ontvingen een brief van de gemeente en na diverse vergaderingen kregen we groen licht om te gaan bouwen op Sportpark de Hoef, het terrein van OJC Rosmalen.

De opening van ons clublokaal was op 5 november 1983, de opening werd gedaan door wethouder Edzes. Veel van onze leden hadden meegewerkt aan ons nieuwe clublokaal, maar ook de plaatselijke aannemers hadden hun steentje bijgedragen. We hadden toen een prachtig clublokaal, maar ook een zeer goede en gezellige vereniging.

Frans Heijmans stopte in 1996 als voorzitter en werd opgevolgd door Henk van Hoof Jr.. Henk was voorzitter tot 2003 en werd toen opgevolgd door Jan Verbiesen. Jan moest echter vanwege gezondheidsredenen in 2007 de voorzittershamer neerleggen en Henk van Hoof Jr. werd nogmaals bereid gevonden om de honneurs waar te nemen.

In 2004 kregen we te horen dat onze vereniging weg moest op Sportpark de Hoef i.v.m. een andere bestemming. Dit sloeg in als een bom! Maar dankzij een tomeloze inzet van ons bestuur, met als kartrekker Jan Verbiesen, architect Harry Gruben en de heer Martin Broekhof van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, zijn we in een geweldig clublokaal terecht gekomen aan de Laaghemaal, waar ook nu  OJC Rosmalen weer onze buurman is.

Het huidige bestuur is dan ook uitermate trots op het nieuwe clubgebouw en we hopen hier met onze leden nog lang van de duivensport te genieten. We zien een trend dat het ledenaantal afneemt, de NPO probeert echter door het uitrollen van allerlei toekomstplannen de duivensport nieuw leven in te blazen. Dus mocht u interesse hebben, loop eens binnen, wij staan u graag te woord.

Bestuur
PV De Zwaluw Rosmalen

Reacties zijn gesloten.